مطالعه چیست؟

مطالعه یعنی خواندن مطالب با تفکر و درک های متفاوت که در وب سایت چتر نجات با این مهارت آشنا می شویم. اهمیت و فواید مطالعه: مطالعه کتاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همیشه جمله ی زیر را به یاد داشته باشیم: کتاب خوب، حکم دوست خوب را دارد در زیر به اهمیت …

معرفی کتاب – انسان در جستجوی معنا

دکتر ویکتور فرانکل نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا به ما می آموزد، رسالت زندگی خود را پیدا کنیم و از زندگی خود لذت ببریم. البته معنای زندگی هر کس متفاوت است. شاید برایتان سوال باشد رسالت یا معنای زندگی چه فایده ای دارد؟ هر کسی که در زندگی اش ناامید شده و سردرگم است …

یادگیری چیست؟

یادگیری یعنی انجام دادن کار درست در زمان درست، نه کاری که می خواهیم در زمانی که می خواهیم. در وب سایت چتر نجات با این مهارت آشنا می شویم. انواع مختلف یادگیری: یادگیری انواع مختلفی دارد که با آنها آشنا می شویم و در مورد هر کدام از آنها توضیح مختصری می دهیم. یادگیری …