مقاله 4
 • ۱۱ توصیه امام خامنه ای برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

  توصیه اول: هدیه کتاب کتابهای خوبی که می خرید را پس از مطالعه به دوستان و فرزندان تان بدهید تا آنها ه ...

 • مطالعه چیست؟

  مطالعه یعنی خواندن مطالب با تفکر و درک های متفاوت که در وب سایت چتر نجات با این مهارت آشنا می شویم. ...

 • معرفی کتاب - انسان در جستجوی معنا

  دکتر ویکتور فرانکل نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا به ما می آموزد، رسالت زندگی خود را پیدا کنیم و ...

 • یادگیری چیست؟

  یادگیری یعنی انجام دادن کار درست در زمان درست، نه کاری که می خواهیم در زمانی که می خواهیم. در وب سای ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده